Albueskader

Effektiv behandling af tennisalbue og golfalbue

Tennisalbue/musearm

Epicodylitis lateralis (tennisalbue eller musesarm) er en skade som opstår ved ensidig gentaget bevægelser kombineret med overbelastning og giver smerter på oversiden af underarmen og i albuen.

Test

Test af låsning af leddet mellem enten radialis eller ulnaris knoglen (de to til sammen kaldes også spolebenet) og humerus (overarmsknoglen).

Behandling:

Hvis der er låsning i leddet så starter jeg med at manipulere albueleddet, derefter laves en kombination af triggerpunktsbehandling og massage af ekstensor-logen i underarmen, M. brachioradialis, M. anconeus og eventuelt M. biceps, M. triceps, M. subclavius eller M. scalenii. Der ses nogle gange udstråling fra triggerpunkter omkring skulderbladet, så dette undersøges også. Koden til hurtig og effektiv behandling ser jeg ofte ligge i det låste albueled, så når manipulation bliver en del af behandlingen så ser jeg en hurtigere smertefrihed.

Golfalbue

Epicondylitis medialis (Golfalbue) er en skade som opstår ved ensidig gentaget bevægelser kombineret med overbelastning og giver smerter på undersiden/indersiden af underarmen og i albuen.

Test

Test af låsning af leddet mellem enten radialis eller ulnaris knoglen (de to til sammen kaldes også spolebenet) og humerus (overarmsknoglen).

Behandling:

Hvis der er låsning i leddet så starter jeg med at manipulere albueleddet, derefter laves en kombination af triggerpunktsbehandling og massage af fleksor-logen i underarmen, M. triceps, M. subclavius eller M. scalenii. Der ses nogle gange udstråling fra triggerpunkter omkring skulderbladet, så dette undersøges også. Koden til hurtig og effektiv behandling ser jeg ofte ligge i det låste albueled, så når manipulation bliver en del af behandlingen så ser jeg en hurtigere smertefrihed.