Hovedpine / migræne

Årsager, test og effektiv behandling

Hovedpine:

De primære muskler som jeg oplever giver spændingshovedpine er M. Trapezius og M. Levator Scapula – hæfter begge i kraniekanten og Levator Scapula hæfter på skulderbladet og løber henover skulderbladet.

Så derfor har armens, skulderens og skulderbladets stilling og bevægelse en stor indflydelse på spændingshovedpine.

Udover de to primære muskler er der mange faktorer som kan spille ind. Alt fra spændinger i andre muskler såsom Sternocleidomastoideus, scalenerne, pectoraler (brystmuskler), subclavius, rhomboiderende, supraspinatus, longus colli, splenius cervicis og capatis, så kan låsninger i cervikal og thorakal columna, mangel på søvn, mangel på væske, stress og sikkert flere end det.

Behandling:

Når et led er låst, så sker der en reflektorisk opspænding af musklerne omkring leddet. Hjernen/kroppen har nogle mønstre hvorpå den beskytter sig selv mod yderligere skade og den reflektoriske opspænding er en af disse.

For enhver pris skal central nervesystemet beskyttes (derved vores overlevelse) og en låsning af leddet betragtes af kroppen som en trussel mod central nervesystemet og derfor spænder musklerne op og bevægelse omkring det låste led hindres. Kroppen tænker at jo mindre bevægelse jo mindre risiko for mere skade end der allerede er sket.

Test:

Kompressions-test, perkussions-test, traktions-test, test af Dens,test af Dura, reflekser i armene – test i forhold til manipulationer, undersøge for roterede nakkehvirvler (kommer efter traumer som fald på hovedet eller påkørsler).

Rotation kan fortælle om det er M. Levator Scapula (spænder/strammer i modsatte side af den side du roterer til) eller M. Trapezius (spænder/strammer i samme side som du rotere til), der giver spændingerne op i nakken.

Behandling:

Derfor er manipulation af leddene en fornuftig vej at gå i forhold til at fjerne spændingshovedpine (manipulere kun de led som er låste). Derudover bruger jeg triggerpunktsbehandling, udspænding og massage til at afslappe de muskler som i det enkelte tilfælde giver hovedpinen.

Som supplement så er en stærk nakke og hals, fuld range of motion (fri bevægelighed henover leddene), retraktion (dobbelthage øvelse) forebyggende mod spændingshovedpine.

Migræne

Migræne beskrives på wikipedia som følger:

Migræne (via fransk migraine og latin hemicrania fra oldgræsk ἡμικρανία, hemikranía, af ἡμι- hemi- halvt og κρανίον kranion kranium]) er en neurologisk sygdom, der kendetegnes ved periodisk tilbagevendende anfald af kraftig ensidig pulserende hovedpine.

Et anfald kan fremkaldes af mange forskellige påvirkninger. Mange kvinder oplever migræneanfald omkring menstruationen. Andre finder, at der er en sammenhæng mellem visse fødevarer (f.eks. ost, kaffe og rødvin) og migræne. De biogene aminer tyramin og phenylethylamin kan udløse anfald hos dem, der er disponerede, mens andre ikke reagerer på disse to stoffer. Stress, skarpt lys og vejrskift anses også som mulige påvirkere.

Der er tale om en meget udbredt sygdom, der rammer 12-28 % af befolkning på et tidspunkt i livet. Studier viser, at udbredelsen af migræne rammer 6-15 % af voksne mænd og 14-35 % af voksne kvinder. Ydermere konstateres det, at 4-5 % af børn under 12 år lider af migræne.

Migræne ledsages af forskellige symptomer så som kvalme, opkastninger, lysfølsomhed, lydfølsomhed, duftfølsomhed, tale- og synsforstyrrelser. Desuden kan afkræftelse af kroppen forekomme. Sygdommen typologiseres efter symptomerne. Hovedtyperne er migræne med og uden aura, hvor aura betegner en forudfornemnelse for, at et anfald er under optræk.

 • Migræne uden aura (almindelig migræne) varer som regel 4 – 72 timer, hvis anfaldet ikke behandles. Smerterne er oftest moderate til stærke. De bliver værre, hvis man bevæger sig, f.eks. går op ad en trappe. Ofte følges hovedpinen af kvalme og/eller opkastninger, og patienten kan være ekstra følsom overfor lys, lyd eller dufte.
 • Migræne med aura (klassisk migræne) forvarsles ½ – 1 time inden hovedpinen begynder af forskellige former for syns-, føle- eller taleforstyrrelser, men forvarslet kan også have andre former. Auraen forsvinder helt igen efter ½ – 1 time. Hovedpinen og følgesymptomerne er som for migræne uden aura.
 • Hemiplegisk migrænes aura er forbundet med halvsidig afkræftelse eller ligefrem lammelse af kroppen. Den forekommer som:
 • FHM = Familiær Hemiplegisk Migræne, hvor sygdommen ligger i en families gener.
 • SHM = Sporadisk Hemiplegisk Migræne, hvor kun et enkelt individ rammes.
 • Basilaris-migræne rammer hovedsageligt børn og unge. Navnet skyldes, at basilaris-migrænens symptomer: uklar tale, svimmelhed, kvalme, opkastning og sågar kortvarig bevidstløshed, er relateret til den del af hjernen, der forsynes med blod af pulsåren Arteria Basilaris. Sygdommen forkortes på engelsk BAM = Basilar Artery Migraine.

Behandling:

Jeg har haft god effekt af behandle migræne med en kombination af behandling mod spændingshovedpine og en ændring af mønsteret der som oftest følger migræne tilfælde. Det jeg oftest høre fra folk som har migræne er at de oplever det samme mønster i forbindelse med deres anfald. Når man oplever det samme mønster igen og igen bliver det til et vane-tankemønster.

Det er min erfaring, at hvis tankerne omkring mønsteret ændres hos patienten så oplever de færre og færre symptomer og derved færre anfald.
Dette kombineres som sagt med behandlingen mod spændingshovedpine, hvor jeg løsner nakke, skuldre, hals og i enkelte tilfælde brystmuskulaturen, manipuleret låste led i cervikal (nakke) og thorakal (bryst) hvirvler.

Stress:

Definition på stress

Men kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har. (kilde: www.psykiatrifonden.dk)

Fysiske signaler på stress

Hovedpine, hjertebanken, svedeture, nedsat immunforsvar – hyppige infektioner, appetitløshed, svimmelhed, diarré, rysten på hænderne, nedsat lyst til sex.

Psykiske signaler på stress

Træthed og søvnproblemer, hukommelsesbesvær, ulyst, anspændthed, koncemtrationsbesvær, utålmodighed, angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst, depression. (kilde: www.psykiatrifonden.dk)

Stress er ved at blive en folkesygdom og det er ikke gavnligt for hverken den person med stressen, pårørende eller arbejdspladsen. Så det er godt at tage fat om roden på netop dette onde og få vendt tendensen.

Det er vigtigt at holde fast i at have travlt er bestemt ikke ensbetydende med stress. Kroppen kræver nemlig stress-hormoner for overhovedet at kunne fungere og få dig ud af sengen. Så ingen frigivelse af stress hormoner ingen aktivitet i kroppen. Men et overproduktion af stress hormoner i en længere periode vil kunne udløse stress. Der er stor variation af hvor meget en enkelt person kan klare før de bliver overloaded, så sammenlign dig ikke med naboen – vi er individuelle individer med forskellige tærskler.

I forbindelse med stress opbygger vi et kropspanser for at beskytte os selv. Det er vigtigt her at vide, at det ikke altid er en fordel at få fjernet dette kropspanser – det er skabt af en grund. Det er et samarbejde og en tillidssag mellem patient og behandler når der arbejdes med at nedbryde dette kropspanser. Det skal gøres men i tæt samspil med resten af behandlingen. Når panseret nedbrydes åbnes der igen op til de mekanismer og følelser der triggede stressen fra starten. Det er derfor vigtigt at nedbryde kropspanseret i takt med at du er klar til at takle de mekanismer/følelser det frembringer.

Der arbejdes med to typer af stress som jeg ser det – enten fysisk stress eller psykisk stress. Om de kan stå alene er altid en tanke værd.

Andelen med højt stressniveau er større blandt kvinder (29%) en blandt mænd (21%). Et tilsvarende mønster ses i alle aldersgrupper.

Andelen med et højt stressniveau er især stor blandt kvinder i aldersgruppen 16-24 år (40,5%) samt blandt arbejdsløse (47%), førtidspensionister (55,6%) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6%).

I perioden 2010 til 2017 er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau. (kilde: www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/mental-sundhed/stress-og-mental-sundhed)

Stresstest: https://www.forebygstress.dk/stresstest_3.htm (kilde: Denne test er udviklet af Bjarne Toftegård – Forebyg stress © Stress.)

Lyt til signalerne

Nogle af symptomerne betyder mere end andre. Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed kender vi alle til, når vi bliver presset i hverdagen. Sådanne symptomer svinder hurtigt, når vi føler, at det kører for os igen. Vi skal blot stoppe op og se at få ændret på de ting, der stresser os lige nu. Får man imidlertid mere vedvarende sværere symptomer, er det et signal om, at der virkelig må gøres noget. Længerevarende stressbetinget hovedpine eller vægttab vil jo også nedsætte vores evne til at komme oven på igen, ligesom hukommelsesbesvær, angst og depression vil nedsætte vores evne til at fungere i det daglige og derved stresse os yderligere. (kilde: https://netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm)

Psykisk stress

Men ved psykisk stress så vil der som regel når du kigger tilbage på sygdomsbilledet have været en del fysiske symptomer (om det karakteriseres som fysisk stress kan diskuteres) inden den psykiske stress indtræder. Med andre ord så har der været en advarselssignaler som antyder, at du er på vej ud af en tangent som ikke er hensigtsmæssig for dig selv.

Psykisk stress er udløberen af en lang periode hvor du føler at du aldrig når i mål – uanset hvor meget du arbejder så bliver du aldrig færdig eller aldrig tilfreds. En konstant følelse af at være bagud.

Signalerne på stress ses i starten på starten af siden.

Behandling:

Det er først og fremmest vigtigt at erkende, at du er overloaded og selvfølgelig at finde ud af hvor skoen trykker. Er det arbejdet som presser, hjemmefronten, arbejdsløshed, sygdom, sorg, tab osv. – finde kernen der har skabt den psykiske stress.

Når der er sat en label på årsagen, så kan du også begynde at arbejde med den og her er der flere muligheder for hjælp:

 • Hjælp til selvhjælp er essentiel i min verden og med det mener jeg at gøre op med årsagen og konfrontere den. Nogle kan klare den opgave alene og andre har brug for hjælp/assistance. Ingen måde er mere rigtig end den anden – bare der bliver handlet på årsagen.
 • Terapi og medicin er andre veje men det må du finde andre steder end her i klinikken.
 • Afstressende behandling kan hjælpe kroppen ned i gear og derved fremme kroppens mulighed for at hjælpe dig tilbage til dit gamle jeg.
 • Det kan være Access Bar eller healing som arbejder indefra og ud eller MFR (MyoFascial Release), hudrulninger og massage som arbejder udefra og ind.
 • Fysisk træning i moderat form er en gave til at arbejde dig om på den anden side igen, fordi det stimulere kroppen til bedre at kunne genopbygge sig selv igen.
 • Så let styrketræning, gåture, cykelture med lav fart og belastning osv. Husk at starte langsomt – KROPPEN ER STRESSET – STRESS DEN IKKE YDERLIGERE

Fysisk stress

Kommer efter en lang tids fysisk overbelastning, hvor du her modsat den psykiske stress føler, at du når de ting du skal, men kun grundet en over-fysisk præstation.

Behandling:

Igen vigtigt at fjerne årsagen til den fysiske stress, som findes det sted hvor du har kørt hårdt på i en lang periode og overhørt signalerne fra kroppen om at den er helt galt.

Signalerne på stress ses i starten på starten af siden.

Fysisk træning i moderat form er en gave til at arbejde dig om på den anden side igen, fordi det stimulere kroppen til bedre at kunne genopbygge sig selv igen. Så let styrketræning, gåture, cykelture med lav fart og belastning osv. Husk at starte langsomt – KROPPEN ER STRESSET – STRESS DEN IKKE YDERLIGERE