Skuldersmerter

Identifikation og behandling af specifikke områder

Smerter i skulderen medfører som regel en nedsat bevægelse af armen i en eller anden retning. Det er ligeledes med til at give søvn problemer og med at ligge på enten siden eller ryggen. Det som regel værst at ligge på den side hvor skulderen gør ondt men ofte følger der også smerter med når du ligger på den modsatte side. Det skyldes anatomien omkring skulderen, skulderens opbygning og funktion – der er syv led der skal arbejde optimalt for at skulderen kan arbejde frit og uproblematisk, så det er en kompleks størrelse (skulderleddet selv, cervikal columna, thorakalcolumna, skulderbladets ledforbindelse til ribbene, acromio-claviculær-leddet, sterno-claviculære led og albueleddet).

Derudover er der en lille ledlæbe som holder “lidt” styr på kuglen som sidder for enden af overarmsknoglen (Humerus) og resten holdes på plads af ledbånd og muskler. Det betyder også at skulderen for den største part er sene og muskel styret og den kompleksitet gør at spændte og beskadigede muskler og sener giver smerte og nedsat eller forkert bevægelse af skulderen.

Kravebenet og skulderbladet bevæger sig altid når du bevæger din arm, så det er essentielt for smertefrihed i skulderen, at muskelsystemet omkring disse virker optimalt.

Smerter mellem skulderbladene

Smerterne mellem skulderbladene kommer fra enten M. Rhomboiderende, M. Erector Spinae eller medial kanten af skulderbladet. Der kan være flere grunde til dette såsom: indad- eller udadrotation, løftet eller sænket skulderblad, svag M. Rhomboiderende, protraherede skuldre og derfra træk på M. Rhomboiderende, spændinger i M. Erector Spinae grundet forøget kyfose (Morbus Scheuermann – pukkelryg).

Behandling:

Først lokaliseres problemet ved at se på om Scapula (skulderbladet) sidder som det skal. Hvis ikke så arbejdes med Scapula setting og når den er trænet på plads kigges der efter spændinger i muskulaturen. Dette behandles med triggerpunktsbehandling og massage og fuldt op med træningsøvelser til relevant muskulatur.

Der findes via triggerpunkter et link mellem M. Pectoralis (brystmuskulaturen) og musklerne mellem skulderbladene. Den er ikke så ofte til stede, men relevant hvis ovenstående behandling ikke giver umiddelbar effekt.

Smerter nedenfor skulderbladet

Smerter nedenfor skulderbladet skyldes tit en spænding i M. Lattisimus Dorsi som hæfter på spidsen af skulderbladet. Sammen med M. External Costalis og M. Serratus Posterior Inferior danner de et muskelknudepunkt som spænder op.

Behandling:

Triggerpunkt/punktuelle friktioner af punktet – kan give en lindrende effekt fra skulderbladet og ned til lænden.

Smerter under skulderbladet

Smerter under skulderbladet skyldes problemer omkring M. Serratus Anterior.

Det kan give sig udslag på forskellig vis. Skulderbladet kan være “låst” fast mod ribbene og det kan give smerter under (og omkring) skulderbladet. Det kan være med til nedsætte armens frie bevægelighed.

Det modsatte kan også være tilfældet og det vil sige at M. Serratus Anterior ikke kan holde skulderbladet ind til ribbene og det kaldes også “englevinge”.

Behandling:

Begge problemer har omdrejningspunktet M. Serratus Anterior.

Hvis det er låst fast bruger jeg triggerpunktsbehandling til at få musklen til at slappe af og sammen med det skal mobilisering af skulderbladet give den frie bevægelighed tilbage.

Hvis det løst og give englevinge, så skal musklen trænes og det samme gælder en anden muskel (M. Rhomboideus) som også påvirkes negativt grundet skulderbladets position.

Smerter ovenpå skulderbladet

Smerter ovenpå skulderbladet skyldes ofte triggerpunkter i de tre muskler som ligger ovenpå skulderbladet. Det er M. infraspinatus, M. teres minor, M. teres major.

Smerterne skyldes at når vi bruger hænderne, så “pakker” vi os foran på kroppen og derved trækker vi skulderbladene fra hinanden. Derved strammes fascien henover musklerne og aktiverer triggerpunkterne. Smerterne trækker som oftest ud i skulder og arm, men nogle gange kan punkterne hernede give hovedpine og trækninger i nakken.

Behandling:

Triggerpunktsbehandling og massage af ovenstående muskler. Instruerer i træning af arbejdsstilling og træning af M. rhomboideus, så holdningen under arbejde bliver bedre og generer musklerne ovenpå skulderbladet mindre.

Smerter ude på siden af skulderbladet

Smerterne på ydersiden af skulderbladet kan linkes lidt til de smerter som også ligger under skulderbladet, da triggerpunkterne herude blandet andet er punkterne til M. serratus anterior. Udover det så giver det ofte trækninger ud i skulder og arm. Her ligger også triggerpunkt til subscapularis som også ligger under skulderbladet – disse punkter trækker også i skulder og arm.

Behandling:

Triggerpunkt og massage lateralt (ydersiden) af skulderbladet. Udover disse punkter opleves tit smerter på ydersiden af overarmen og langs supraspinatussenen som derfor selvfølgelig tages med samtidigt.